Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen voor de volgende categorieën en projecten:


Nederland

Medisch Research

Speciaal inbegrepen aan kanker gerelateerde onderzoeksprojecten.

Ontwikkelingslanden

WASH

Projecten met betrekking tot sanitaire- en drinkwatervoorzieningen ("potten en putten").

Medisch - Gezondheidszorg

Medisch instrumentarium en medische voorzieningen.

Exploitatie

Exploitatiekosten ten behoeve van voorzieningen in gezondheidszorg, één en ander zowel klein- als grootschalig, doch in principe niet zijnde 'bricks & mortar".

Educatie - Voedsel

Exploitatiekosten ten behoeve van voorzieningen op het gebied van educatie en voedsel.